Мови

ЧУМАЧЕНКО О. А., ЕЛІФ ЯЗІТ Відносини між Туреччиною та Європейською Економічною Спільнотою: від підписання Анкарської угоди до заяви Туреччини про членство в ЄС

 Повна версія (English,PDF)

   У статті йдеться про розвиток відносин Туреччини та Європейської економічної спільноти протягом періоду від підписання Угоди про асоціацію в Анкарі 1963 р. до подачі Туреччиною заявки на вступ до європейських спільнот в 1987 р. Розглянуто поетапний розвиток економічних відносин, успіхи та перешкоди у реалізації Анкарської угоди. Доведено, що у відносинах Туреччини з ЄЕС протягом досліджуваного періоду присутні політична воля з до співпраці та постійні кроки назустріч одне одному. Головним напрямком співпраці було економічне співробітництво, адже Туреччина потребувала розширення ринків збуту сільськогосподарських товарів та робочої сили, а ЄЕС потребував преференційних умов для експорту промислової продукції. Кожна зі сторін мала певні політичні та економічні ризики на інтеграційному шляху. Якщо говорити про ЄЕС – вона побоювалося мусульманського чинника, а також військових режимів, які періодично перебували при владі в Туреччині, що тягло за собою порушення прав людини та демократичних свобод в країні. Щодо Туреччини – можемо спостерігати двоїстість її поступу до ЄЕС. З одного боку, економічна нестабільність штовхала її до швидшого приєднання до спільного ринку ЄЕС, але водночас ця нестабільність була головною перешкодою. Зміна політичних режимів в Туреччині затягувала час у розвитку відносин Туреччини й ЄЕС. До моменту вступу до ЄЕС Греції у Туреччини було більше шансів вступити до ЄЕС, але внаслідок внутрішньополітичних процесів у країні ці шанси, на нашу думку, були втрачені. Коли Туреччина подала заявку на вступ, це був період початку важливих геополітичних змін у Європі та світі. Перед ЄЕС стояли важливі першочергові завдання, насамперед, щодо створення ЄС. Це відсунуло питання вступу Туреччини на невизначений термін.
   Ключові слова: Анкарська угода про асоціацію, Європейська Економічна Спільнота, Туреччина, Спільний ринок, митний союз, експорт, інтеграція.