Індексування

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, пошукових системах, електронних бібліотеках 

Міжнародні наукометричні бази

 

 INDEX COPERNICUS  

Журнал входить до Index Copernicus - онлайнову базу даних наукових установ, друкованих видань. Створена в 1999 р. в м. Варшава (Польща).

Index Copernicus 2016 – 53,41

Index Copernicus 2015 – 45,12

 POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY (POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA – PBN)  

«Polska Bibliografia Naukowa» (PBN, Польська наукова бібліографія) – база, створена на порталі Польського міністерства науки і вищої освіти, який акумулює інформацію, що стосується польських і зарубіжних академічних наукових журналів, а також про публікації польських науковців.
Станом на початок серпня 2015 року в PBN розміщено відомості про 596 тис. публікацій, 30,3 тис. журналів, 2,4 тис. анкет журналів, 7 тис. установ, 35,6 тис. осіб. За період існування порталу з кінця 2011 року по серпень 2015 року його відвідали 14,7 тис. користувачів.

OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  

Open Academic Journals Index (OAJI) є повнотекстовою базою даних наукових журналів відкритого доступу. Засновник - International Network Center for Fundamental and Applied Research (Росія). Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів.

Імпакт-фактор OAJI – 0,201

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL RESEARCH JOURNALS 

Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості

      

 

 RESEARCH BIBLE JOURNAL DATABASE  

ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців

 SCIENTIFIC INDEXING SERVICES 

Scientific Indexing Services (SIS) - фокусується на цитуванні, індексації, аналізі цитованості, і підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінювання престижу журналів

JOURNALS IMPACT FACTOR (JIFACTOR) 

Journals Impact Factor (JIFACTOR) – аналітичний інструмент для визначення рейтингу міжнародних та національних журналів.

INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)

UNIVERSAL IMPACT FACTOR (UIFA) 

Universal Impact Factor (UIFA) заснований для поліпшення впливу журналів за допомогою своєї зростаючої бази даних статей. Величезна база з різних країн та галузей знань допомагає надавати якісну інформацію для дослідників, редакторів журналів і видавців. Основна увага фокусується на аналізові цитованості. 

Імпакт-фактор UIFA за 2015 рік – 0,2

Бібліографічні бази даних періодичних видань

ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY

Ulrich's Periodicals Directory – передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам

Пошукові системи 

GOOGLE SCHOLAR 

Google Scholar (Академія Google) – це вільна, доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.

 

Загальнодержавні бази даних

НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ  

Портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє журнали відкритого доступу та збірники наукових праць, виданих в Україні, в основному, за 3 останні роки, але є і з глибоким архівом (від першого числа)

Електронні каталоги 

PERECHEN-IZDANIY.RU  

Журнал "Історичні студії суспільного прогресу" входить до Переліку наукових видань (Росія) - відкритого електронного каталогу наукових періодичних видань.

 

 

 

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ