Історичні студії суспільного прогесу №7

ТИТУЛ

 

ЗМІСТ

 

СТАТТІ

Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії

АБАКУМОВА В. І.Діяльність театрів щодо втілення на сцені творів української драматургії в роки перебудови.

ВІТРИНСЬКА О. В., ЧЕРНИШОВ В. В. Протидія віруючіх євреїв політиці обмеження використання івриту в Україні в 1920-х роках. [Анотація]

ПОНИРКО М. П. Здійснення державної винної монополії урядом Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя на території Лівобережної України.

ПРОКОПЧУК В. С. Трагедія полковника П.Ф. Болбочана (до 100-річчя страти на ст. Балин).

СЛІНЧЕНКО Л. В. Державницькі погляди В. Кучабського як представника консервативного напрямку української політичної думки.

СНАГОЩЕНКО В. В. Українська пісня в західнослов’янській культурі:історичний аспект.

ЧУМАЧЕНКО О. А., ЕЛІФ ЯЗІТ Відносини між Туреччиною та Європейською Економічною Спільнотою: від підписання Анкарської угоди до заяви Туреччини про членство в ЄС [Анотація]

 

Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

БАЛАНЮК Н. Ю., ФЕДОРОВ І. О. Еволюція сучасної моделі пенсійної системи в Україні.

ГАВРИЛЮК Д. Ю. Голодомор в українському політичному дискурсі.

ЗАРЕМСЬКИЙ М. Й. Яків Колубовський і часопис «Вопросы философии и психологии»: початок співробітництва.

ОЛІЙНИК Т. М. Становлення методів клітинної селекції в інституті картоплярства НААН у другій половині ХІХ ст. 

ПІДОПРИГОРА І. І. Методологія дослідження інформаційно-пропагандистського забезпечення у військово-морських силах збройних сил України (1992 - 2014 рр.).

ПРИСЯЖНЮК О. М. Національна самоідентифікація та охорона культурної спадщини Греції.

ХАРКОВЕНКО Р. В. Особливості пам’яткоохоронного законодавства республіки Молдова.

 

Регіоналістика. Краєзнавчі студії 

БАКАЛЕЦЬ О. А., КУРОК О. І., ЛЕВКІВ В. А., БАКАЛЕЦЬ О. А. Нові знахідки часу черняхівської культури на території земель с. Терешовець Хмельницької області.

КОМАРНІЦЬКИЙ О. Б., КОМАРНІЦЬКА Л. М. Студентство Сумського педагогічного вишу у 20-30-ті рр. ХХ ст. 

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Розвиток періодичної преси в Єлисаветграді (червень 1874 – лютий 1917 р.).

МОШИК І. В. Глухівський педінститут у 1920-ті – 1940-ві роки.

ПЕТРЕНКО Н. М. До питання українізації народних шкіл у Конотопському повіті Чернігівської губернії на початку ХХ ст.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

СКРИПНИЧЕНКО Ю. Ф. Діяльність нацистської окупаційної влади щодо набору трудових ресурсів до Третього райху на Харківщині в 1941-1943 рр.

БЄЛАШОВ В. І. Визволення міста Глухова (1943 р.) мовою документів.

АРТЕМОВА Л. В. Треті некрополістичні читання.

КОВАЛЕНКО Ю. О. Експедиція на Зеєловських висотах (діяльність Асоціації з пошуку та поховання загиблих у Східній Європі).

AD HONORIEM

До 70-річчя Валерія Івановича Бєлашова.

До 60-річчя Олексія Андрійовича Бакальця.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ