Мови

Історичні студії суспільного прогресу №4

ТИТУЛ
 

ЗМІСТ

           • Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії

БЄЛАШОВ В. І. Українські політичні партії на Глухівщині у Першій російській революції 1905 - 1907 рр.
 

БІРЬОВА О. Ю. Заселення території Слобідської України
 

БІРЬОВА О. Ю. Цукрові перлини Слобожанщини
 

БОНДАРЧУК Я. О. Роль галузевих угод у становленні соціального діалогу в незалежній Україні
 

БРОВКО А. Г. Спогади жінок як джерело вивчення Революції Гідності
 

ЛАТИШ Ю. В. Осмислення Чорнобильської катастрофи в історіографії
 

ЧУМАЧЕНКО О. А. Політика Європейського Союзу щодо Республіки Македонія в 1990-х роках
 

          • Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

ДОБРОЛЮБСЬКА Г. І., ДОБРОЛЮБСЬКА Ю. А. Забута теорія економічної політики італійського просвітника Фердінандо Галіані
 

КОЛЕСНИКОВА Л. В., ЛІЩУК-ТОРЧИНСЬКА Т. П. Самозбереження нації: історичне минуле і виклики сьогодення
 

ШЕВЧУК И. И. Количественный аспект в истории науки
 

           • Документи свідчать…

ГИРИЧ Я. М. Історичні розвідки викладача Глухівської чоловічої гімназії В. А. Мальченка про історію українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.
 

ГИРИЧ Я. М. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «М – Н»)
 

ЗАЇКА В. В. Щоденник серпня 1943 року (З приватних записів В. М. Заїки)
 

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «Л, О»)
 

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Спогади Олександра Олексійовича Карпекіна про Глухівський учительський інститут міжреволюційної доби

 

         ПОВІДОМЛЕННЯ, РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

КОВАЛЕНКО Ю. О. Участь студентів-істориків Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка у археологічних дослідженнях Батурина (2012 - 2016 рр.)
 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ