Історичні студії суспільного прогресу №5

ТИТУЛ

 

ЗМІСТ

 

СТАТТІ

Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії

БАКАЛЕЦЬ О. А. Лічба та обіг грошей в Подільському князівстві у другій половині ХІV ст.

ЗВАРИЧ Р. В. Судочинство Коломийського окружного суду в контексті національної політики Другої Речі Посполитої у 20-х рр. ХХ ст.

ЗЬОЛА Н. В. Історична література про екуменічну діяльність ієрархії греко-католицької церкви у міжвоєнний період

КАСЬЯНОВА Н. М. Соціальна адаптація та інтеграція переселенців в УРСР (1940 – 1960-ті рр.)          

МОРОЗОВ С. О. Перші вибори до Європейського Парламенту на основі прямого загального голосування 1979 року

РІЛОВ Р. О. Особливості державного розвитку Нікейської імперії

ШКОЛЬНА О. В. Виробництва художнього скла і дзеркал на мануфактурах князів Радзивіллів на теренах Білорусі та України у ХVІІІ – ХІХ ст.

 

Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

БАЗИЛЬ С. М. Наукова діяльність Всесоюзного НДІ луб’яних культур (1951 – 1960 рр.)

БОНДАРЕЦЬ М. В. Варіативність визначення категорії «цивілізація» у матеріалістичному підході історичного дослідження

ДЕМУЗ І. О. Громадсько-наукові товариства як невід’ємна складова наукового простору України

ЗАРЕМСЬКИЙ М. Й. Досвід роботи психологічної лабораторії В. Вундта в рецепціях Я. Колубовського

КУЗНЄЦОВ П. В. Перебудова хіміко-технологічної освіти в Харківському технологічному інституті (1917 – 1930 рр.)

 

Регіоналістика. Краєзнавчі студії

БЄЛАШОВ В. І., БАКАЛЕЦЬ О. А., КЛЮЄВ А. М. Монетно-речові скарби Глухівського Петропавлівського монастиря другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

БРОВКО А. Г. Почесний попечитель Мринської Людмилинської школи Павло Степанович Коробка

КОМЛИКОВА Г. І. Історичні аспекти розвитку тютюнницької галузі на Сумщині

СКЛЯР В. М. Етнічна та мовна структура населення Глухова на початку ХХІ ст.

 

Документи свідчать…

ГИРИЧ Я. М. Історичні розвідки викладача Глухівської чоловічої гімназії В. А. Мальченка про історію Давньої Русі та революційний рух у Німеччині

ГИРИЧ Я. М. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «П, Р, Т, У, Ф, Ц, Ч, Я»)

Глухівський учительський інститут у 1905/1906 та 1906/1907 навчальних роках: доповідні записки, протоколи засідань педагогічної ради [публікатор – Гирич Я. М.]

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Василь Андрійович Мальченко та його спогади про Глухів та глухівчан за 1870 – 1930 рр.

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «С, Х, Ш, Ю»)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

БАКАЛЕЦЬ О. А. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку»

ШАЎЧУК І. І. Дакументальная публікацыя па гісторыі арганізацыі акадэмічнай навукі Беларусі міжваеннага перыяду

CHUMACHENKO O. A. The formation of a European Security and Defence Policy and the first EU missions in the Western Balkans

Ad honoriem

До 60-річчя Федора Михайловича Медведя

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ