Історичні студії суспільного прогресу №6

ТИТУЛ

 

ЗМІСТ

 

СТАТТІ

Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії

КРИВОШЕЙ Д. А. Проблема возвращения культурных ценностей в культурной политике Беларуси (1991–2018 гг.).

МОРОЗОВ С. О. Проекти нового європейського договору 1981−1984 рр.

РІЛОВ Р. О. Зміни в традиції візантійського історіописання після латинського завоювання.

 

Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

БАЗИЛЬ С. М. Міжнародна співпраця Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур із науковими центрами республіки Куба у 1960 – середині 80-тих рр.

ГУЛА Р. В., ВІТРИНСЬКА О. В. Кібер-цахал проти кібер-джихаду.

ЗАРЕМСЬКИЙ М. Й. Нарис історії польської філософії М. Масоніуса: сучасне прочитання.

МАРЄЄВ Д. А., ЛУЧКІНА Л.В. Еволюція підходів до вивчення динаміки українських говірок у вітчизняній та зарубіжній діалектології (ХХ – поч. ХХІ ст.).

ПІДОПРИГОРА І. І. Формування іміджу збройних сил України засобами інформаційно-пропагандистського забезпечення в умовах російсько-українського конфлікту.

ТАБОРАНСЬКИЙ С. П. Актуальні проблеми усної історії на Бухарестському міжнародному конгресі істориків 1980 р.

 

Регіоналістика. Краєзнавчі студії 

БАКАЛЕЦЬ О. А. Роль галицько-руських грошиків та львівських напівгрошів в грошовому обігу Подільського князівства у другій половині ХІV – на початку ХV ст.

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Матеріали до біографічного словника «науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1924 – 1941 рр.».

 

ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

АБАКУМОВА В. І. Градація політичних настроїв населення в умовах окупації: історичний досвід (Луганщина, 1941–1943 рр.). [Анотація]

КУРОК О. І., БЄЛАШОВ В. І. Уродженці Глухівщини у справі становлення головної академічної установи України.

МОТЕНКО Я. В., ШИШКІНА Є. К. Історичні дисципліни як складова вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст. 

ФІЛАТОВ Б. С. Створення та діяльність неформальних товариств на Сумщині в 1987–1991 рр.

ЧУМАЧЕНКО О. А. Міжнародна наукова конференція «1918 рік у Польщі й Литві крізь призму сучасних досліджень Центрально-Східної Європи: історія, політика, культура». Доповідь на тему: «Антигетьманське повстання в Україні (14 листопада – 14 грудня 1918 року) за спогадами Микити Шаповала.
 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ