Рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ, ЩО НАДІЙШЛИ НА АДРЕСУ ЧАСОПИСУ «ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ»

 

1. Рукопис статті, що надходить електронною поштою на адресу редакції: issp.gnpu@i.ua, подається заступнику головного редактора, який призначає рецензентів.

2. Рецензенти отримують бланк оформлення рецензії зі статтею.

3. Рецензенти розглядають статтю за такими аспектами:

•        чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

•        чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;

•        чи має зміст статті певну новизну;

•        чи відповідає стаття науковому рівню журналу;

•       чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної за цим питанням літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;

•       у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

4. Термін рецензування – 1 місяць.

5. Рецензенти повертають рукопис статті з ґрунтовною рецензією, в якій розкрито актуальність проблеми, позитивні сторони дослідження та зазначено недоліки. Рецензія закінчується чітким висновком : "До друку" або "На доопрацювання", або "Не рекомендовано до опублікування" (з обґрунтуванням причини відхилення).

6. Якщо один рецензент дав позитивну рецензію на статтю, а інший – негативну, стаття надсилається третьому рецензенту для винесення остаточного вердикту.

7. У разі потреби доопрацювання статті, рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.

8. Після рекомендації рецензента статті "До друку" рукопис представляється на засідання редакційної колегії для затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано опублікування даної статті.

Анкета рецензента