Мови

Історичні студії суспільного прогесу №2

ТИТУЛ
 

ЗМІСТ

           • Актуальні питання історії України

Бакалець О. А. Нові знахідки празьких грошів ХІІІ – ХV ст. на території Поділля. - C. 8-15.
 

Бірьова О. Ю. Козацькі полки Слобідської України. - C. 16-20.
 

Чумаченко О. А. Микита Шаповал між есерівськими переконаннями та політичними реаліями (січень – квітень 1919 року). - C. 20-26.

          • Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

Абакумова В.І. Методологія дослідження мінливих періодів історії. - C. 27-31.
 

Бернар Н. Г., Рудишин С. Д. Постать Павла Яковича Голодриги (1920 – 1986) в контексті історії виноградарства. - C. 32-38 .
 

Бєлашов В. І. Історіографічна традиція та джерельна база вивчення історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (1874 – 2014 рр.). - C. 39-51.
 

Курок О. І. Системи обробітку ґрунту на теренах України в епоху Київської Русі. - C. 52-58.
 

Чаплыгин В. П. Самопознание и историческая практика в России. - C. 59-67.
 

Школьна О. В. Шовк у побуті українців ХVІІ – ХІХ ст. і питання його зберігання й експонування у вітчизняних музеях. - C. 67-79.

           • Актуальні питання історії Другої світової війни

Маслов А. А. Новые факты о гибели генералов В. А. Хоменко и С. А. Бобкова. - C. 80-84.
 

Цомая Г. Ф. Особенности решения "еврейского вопроса" в Эстонии. - C. 85-88.

           • Регіоналістика. Краєзнавчі студії

Бровко А. Г. Просвітницька та меценатська діяльність П. С. Коробки. - C. 89-93.
 

Терентьєва В. М. З історії Путивльського краєзнавчого музею (1919 – 1941). - C. 94-98.

           • Документи свідчать…

Крижанівський В. М. Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.". - C. 99-112.

           • Рецензії

Бакалець О. А. Рецензія на кн.: Дмитрієнко М. Ф., Томазова В. В. Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – К., 2013. – 344 с.. - C. 113-114 .
 

Латиш Ю. В. Повернення українського Троцького. - C. 115-119.

           • Наукове життя

Гирич Я. М. Історико-культурна спадщина україно-російського прикордоння: досвід трьох наукових конференцій. - C. 120-130.

           ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ