Історичні студії суспільного прогесу №3

ТИТУЛ
 

ЗМІСТ

           • Актуальні питання історії України

БАКАЛЕЦЬ О. А. Нові знахідки скарбів західноєвропейських монет першої третини ХVІІ ст. з Барського та Літинського районів Вінницької області. С. 8-14.

 

БІРЬОВА О. Ю. Характер землеволодіння в Слобідській Україні в другій половині XVII – середині XVIII ст. С. 15-18.

 

СКРИПНИК А. Ю. Боротьба з дезертирством у російських військах на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. С. 18-26.

 

ЧУМАЧЕНКО О. А. Становлення соціалістичних поглядів Микити Шаповала (ранній період). С. 27-31.

 

           • Історія науки і техніки: пошуки, дискусії

ДЕМУЗ І. О. Природничо-наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: огляд сучасної історіографії. С. 32-46.

 

КАСЬКОВА Л. Ф., НИКОЛИШИН А. К., ЗАЙЦЕВ А. В., АРТЕМЬЕВ А. В. Эволюционные особенности возникновения и развития кариеса. С. 46-54.

 

КУРОК О. І. Теорія і практика обробітку ґрунту в добу Середньовіччя та Ранньомодерного часу. С.  55-59.

 

ФЕДЮН О. І. Проблематика досліджень істориків УРСР другої половини ХХ ст.: історіографічний вимір. С. 60-66.

           • Актуальні питання історії Другої світової війни

БЄЛАШОВ В. І. «Глухівська операція» 1943 року.  С. 67-72.

 

КОРОЛЬ В. Ю. Становище радянських військовополонених на окупованій території України в 1941 – 1944 рр. С. 72-82.

 

ЦОМАЯ Г. Ф. Краткий обзор депортаций народов в СССР во времена Второй мировой войны. С. 82-87.

 

ШЕВЧУК И. И. Об историографическом изучении истории Беларуси периода Второй мировой войны. С. 87-99.

           • Документи свідчать…

ГИРИЧ Я. М. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «Д – І»). С. 100-112.

 

КРИЖАНІВСЬКИЙ В. М. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літера «К»). С. 113-125.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

           • Ad honoriem

До ювілею головного редактора, доктора історичних наук, професора Олександра Івановича Курка. С. 126.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ