Про видання

«Історичні студії суспільного прогресу» є науковим виданням, обсягом до 30 друкованих аркушів, що виходить один раз на рік. Засновниками часопису виступили Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка спільно з Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України.

      Наказом МОН України № 374 від 13 березня 2017 р. часопис внесений до переліку наукових фахових видань України з історичних наук. Журнал індексується низкою наукометричних баз.  

Електронна версія наукового журналу відповідає новітнім вимогам щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий дослідницький простір. Наявність на ресурсі текстів та анотацій різними мовами дає можливість кращого та відкритого сприйняття матеріалів. Здійснення рецензування підтверджує професійний підхід до добору статей, що носять оригінальний характер.

            Історія науки і техніки є не лише важливим напрямом у сучасній історичній науці, а й оформлена як одна з її наукових спеціальностей (07.00.07 – «Історія науки і техніки»). Ця дисципліна досліджує процес еволюції наукових ідей, форм організації науки, діяльність наукових шкіл та окремих учених з метою відтворення цілісної картини історії науки, виявлення концептуальних засад і закономірностей її розвитку. При формування змістовного наповнення кожного номеру перевага надається матеріалам, пов’язаними з актуальними питаннями історії науки і техніки (розвиток науково-технічного потенціалу країни; закономірності та механізм розвитку науки, чинники, що впливають на цей процес; історіософія та методологічні засади розвитку науки; еволюція соціальної функції науки; періодизація історії науки; історія популяризації науки; формування і розвиток наукових шкіл; розвиток форм організації науки (академій, інститутів, лабораторій, наукових зібрань, наукових товариств); історія видатних наукових відкриттів; історична біографістика вчених та організаторів науки).

Окрім, власне «історії науки і техніки», часопис має й інші тематичні рубрики – актуальні питання історії України, дискусійні проблеми історії Другої світової війни, інші розділи присвячені регіоналістиці та краєзнавчим студіям, а також публікації історичних документів. Окремо розміщується повідомлення, рецензії, огляди, інформація про наукове життя.

Це видання розраховане не лише на викладачів, науковців та аспірантів, а й може допомогти у фаховому зростанні вчителям, краєзнавцям, бібліотекарям, журналістам, музейникам.

Редколегія «Історичних студій суспільного прогресу» запрошує всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонує опублікувати Ваші статті!